اداره کل پست گلستان

اداره کل  پست گلستان


نام خدمت : تاییدیه کد پستی
توضیحات :

در این خدمت فرایند درخواست دریافت تاییدیه کدپستی به صورت الکترونیک انجام شده و شهروند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب مراجعه می نماید. در صورتیکه کدپستی خود را داشته باشد پس از جستجو در سیستم کدگذاری اداره کل پست استان گلستان تاییدیه کدپستی صادر شده و در اختیار شهروند قرار می گیرد. اما در صورتیکه کد پستی در سیستم کدپستی اداره کل پست استان گلستان موجود نباشد، درخواست تاییدیه تکمیل شده و به سازمان ارسال می شود و فرایند آن به صورت الکترونیکی طی شده تا در نهایت کدپستی برای شهروند صادر گردد. از جمله امکانات و مزایای آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان

2- صرفه جویی در وقت

3- امکان دریافت سریع تاییدیه کد پستی

4- پرداخت الکترونیکی هزینه صدور تأییدیه

5- جلوگیری از صدور غیر مجاز تاییدیه های کدپستی


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
نحوه ارائه خدمت : پرتال


  • نویسنده: admin
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 80645
  • تاریخ: 22-09-1393, 20:57

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت