» » اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری گلستان

اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری گلستان 


نام خدمت : درخواست چرای دام
توضیحات :

درحال حاضر صدور پروانه چرای دام بصورت دستی انجام می شود. سیستم درخواست پروانه چرا دام این فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله پایانی (دریافت پروانه انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد. در ادامه به برخی از مزایا و امکانات این سیستم اشاره خواهد شد:
مزایا :
1- عدم نیاز به مراجعه حضوری از فاصله های دور مخصوصا در مورد دامداران
2- امکان تعیین مبلغ دریافتی توسط کارشناس مراتع
3- امکان دریافت حق عضویت تعاونی بصورت اتوماتیک
4- اطلاع مبلغ مرتع به دامدار از طریق پیامک
5- صدور پروانه دامداری بصورت اتوماتیک
6- ارتباط پروانه صادر شده با بانک مراتع
7- امکان ثبت تخلفات مرتع دار در سیتم صدور مجوز چرای دام
8- امکان تعیین درخواست صدور،تمدید،انتقال توسط شهروند
9- امکان مشاهده و پیگیری وضعیت درخواست داده شده از طریق پرتال و پیشخوان دولت


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- تصویر کارت ملی

2- عکس 3*4

3- تصویر شناسنامه

4- تصویر پروانه چرای قبلی

5- سایر مدارک مثبت در صورت وجود (کارت عضویت، کارت دامپزشکی)

6- گواهی وراثت

7-وکالت نامه

8-اقرارنامه

 

 


سناریو کار :


ثبت فرم درخواست چرای دام برای شهروندان

پیگیری درخواست چرای دام برای شهروندان


نام خدمت : درخواست نهال
توضیحات :

درحال حاضر درخواست نهال بصورت دستی انجام می شود. سیستم درخواست نهال این فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله پایانی (دریافت حواله نهال) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد. در ادامه به برخی از مزایا و امکانات این سیستم اشاره خواهد شد:
مزایا :
1-عدم نیاز به مراجعه حضوری از فاصله های دور
2-امکان تعیین انتخاب نوع نهال و تعداد مورد نظر
3-امکان انتخاب چند نوع نهال متفاورت و تعیین تعداد هر نوع
4-امکان تعیین مبلغ دریافتی جهت هزینه نهال
5-اطلاع مبلغ نهال به متقاضی از طریق چاپ حواله
6-صدور حواله نهال بصورت اتوماتیک
7-امکان مشاهده و پیگیری وضعیت درخواست داده شده از طریق پرتال و پیشخوان دولت


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1-تصویر کارت ملی
2- تصویر کروکی
3- تصویر شناسنامه
4-نقشه رقومی/ مختصات دار
5- سند زمین یا مدارک دال بر مالکیت
6-آزمایش خاک
7-مجوز آب
8-طرح زراعت چوب


سناریو کار :


ثبت درخواست نهال توسط شهروندان

پیگیری درخواست نهال ثبت شده توسط شهروندان

دسترسی کارمندان به درخواست های ثبت شده از بیرون سازمان


نام خدمت : درخواست عضویت همیار طبیعت
توضیحات :

درحال حاضر درخواست عضویت همیار طبیعت بصورت دستی انجام می شود. سیستم درخواست عضویت همیار طبیعت فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله پایانی (صدور کارت عضویت همیار طبیعت) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد. در ادامه به برخی از مزایا و امکانات این سیستم اشاره خواهد شد:
مزایا :
1- عدم نیاز به مراجعه حضوری از فاصله های دور مخصوصا در مورد متقاضیان عضویت در همیار طبیعت
2- اطلاع از صدور یا عدم صدور کارت عضویت برای متقاضی از طریق پیامک
3- صدور کارت به صورت اتوماتیک
4- امکان تعیین درخواست عضویت همیار محافظ ، همیار مروج فرهیخته ، همیار مروج دانش آموزی توسط شهروند
5- امکان مشاهده و پیگیری وضعیت درخواست داده شده از طریق پرتال و پیشخوان دولت


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- تصویر کارت ملی
2- عکس 3*4
3- تصویر شناسنامه
4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی


فایلهای مورد نیاز ارائه خدمات :

 


ثبت تعهد نامه همیار طبیعت برای شهروندان

ثبت درخواست همیار طبیعت برای شهروندان

پیگیری درخواست های همیار طبیعت ثبت شده برای شهروندان

دسترسی به درخواست های همیار طبیعت ثبت شده از بیرون سازمان

  • نویسنده: admin
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 77589
  • تاریخ: 30-04-1394, 20:50

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت