استانداری گلستان


نام خدمت : درخواست پشتیبانی شبکه دولت
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این خدمت الکترونیک جهت ساماندهی درخواست های دستگاه های اجرایی استان جهت اتصال به شبکه امن مکاتبات و سامانه های دولت می باشد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمات:

سایت استانداری گلستان لینک فرم درخواست پشتبانی شبکه دولت

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه دستگاه های اجرایی استان، بانک ها و شرکت های خصوصی مورد تایید

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت استانداری گلستان لینک پیگیری درخواست پشتبانی شبکه دولت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

10 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

50 هزار تومان هزینه راه اندازی و نصب

ماهیانه 50هزارتومان هزینه سرویس

 

بیانیه توافق سطح خدمات درخواست پشتیبانی شبکه دولت

 

شناسنامه خدمت:

 در ابتدا دستگاه اجرایی درخواست کتبی خود را مبنی بر تمایل به اتصال به شبکه دولت را به مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ارسال می نماید. در صورت درخواست شبکه دلت در بستر ADSL نیاز است دستگاه اجرایی اطلاعات نماینده خود را به همراه اطلاعات شماره تلفن ثباتی که هیچ گونه سرویسی روی آن تعریف نشده است را ضمیمه درخواس خود نماید. در صورت بستر ارتباطی فیبر نوری نیز دستگاه اجرایی می بایست کلیه تجهیزات و ملزمات سخت افزاری مورد نیاز از قبیل لاین ترمینال و ... را تهیه نماید. پس از ارسال درخواست مشخصات متقاضی در CRM مخابرات ثبت گردیده و خط ارائه سرویس از لحاظ سرویس ها، مکان ارائه سرویس و .. مورد تست و بررسی قرار گرفته و در صورت عدم وجود مشکل خط مشترکد رانژه گردیده و مودم ADSl با تنظمیات مورد نیاز توسط شرکت مخابرات تحویل دستگاه اجرایی می گردد. پس از آن با تعریف کاربر جدید در سامانه مکاتبات اداری دولت سیماد 3 و سایر سامانه های مورد نیاز دستگاه اجرایی، دسترسی به شبکه دولت برای آن دستگاه مهیا خواهد گردید.

در زمان استفاده از سرویس شبکه دولت در صورتی که مشترک با هرگونه مشکل اعم از مشکلات نرم افزاری مانند عدم ورود نام کاربری و رمز عبور، فراموشی رمز، عدم ارسال نامه ها و ... و یا مشکلات بسترارتباطی مانند عدم ping آی پی شبکه دولت، عدم اتصال Vpn دولت و یا عدم ping  grtway برای مشترکین فیبرنوری و ... مواجه گردد با مراجعه به سایت استانداری گلستان بخش لینک های مرتبط فرم درخواست پشتیبانی شبکه دولت می تواند مشکل خود را به مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ارسال و حداکثر با تاخیر یک روز کاری پاسخ خود را از قسمت پیگیری درخواست پشتیبانی شبکه دولت دریافت نماید.

 

امکانات و مزایای سیستم:

1. امکان ارسال الکترونیک و درنتیجه مدیریت بهتر درخواست ها

2. کاهش زمان پاسخگویی و در نتیجه صرفه جویی در زمان

3. صرفه جویی در مصرف کاغذ و مکاتبات

4. کاهش بروکراسی اداری

5. امکان دریافت الکترونیک پاسخ درخواست ها

6. افزایش رضایت مشترکین از سرویس ارائه شده

 

 


مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- مکاتبه جهت دریافت سرویس شبکه دولت 

2- فرم توسعه شبکه دولت در صورت بستر ADSL

3-شماره خط تلفن ثابت جهت ارائه سرئیس ADSL

4- تجهیزات فیبر نوری اعم از لاین ترمینال و ... در صورت بستر فیبر نوری


فایلهای مورد نیاز ارائه خدمات :

فرم خام توسعه شبکه دولت در بستر ADSL

[فرم خام توسعه شبکه دولت:attachment=5]


نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت
سناریو کار :

استانداری گلستان

 

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت درخواست پشتیبانی شبکه دولت:   فاطمه کاویانی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732480468

پست الکترونیک:                              Fanavari@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت


آدرس اینترنتی درخواست پشتیبانی شبکه دولت

پیگیری درخواست پشتیبانی شبکه دولت


نام خدمت : درخواست شهروند از دفتر بازرسی
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این خدمت الکترونیک جهت ساماندهی درخواست های شهروند از استانداری از جمله درخواست خدمات و شکایات و .... در نظر گرفته شده است.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمات:

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان متقاضی خدمات استانداری

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

میز خدمت حضوری استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت استانداری گلستان قسمت سایر خدمات درخواست شهروند از دفتر بازرسی

سایت استانداری گلستان قسمت سایر خدمات پیگیری درخواست شهروند از دفتر بازرسی

 

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

10 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

 رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات درخواست شهروند از دفتر بازرسی

 

شناسنامه خدمت:

این خدمت الکترونیک جهت ساماندهی درخواست های شهروند از استانداری از جمله تقاضای خدمت و یا شکایت از واحدهای مختلف استانداری در نظر گرفته شده است. از مزایای مهم این خدمت می توان  به امکان ثبت و پیگیری درخواست شهروند بدون مراجعه حضوری به استانداری اشاره نمود.


نوع خدمت : دو سویه
نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری گلستان
سناریو کار :

 

استانداری گلستان

 

   

مسئول پاسخگویی خدمت درخواست شهروند از دفتر بازرسی:  امیرمحمدپور

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732480132

پست الکترونیک:                              Fanavari@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي


فرم درخواست شهروند از دفتر بازرسی

فرم پیگیری درخواست شهروند از دفتر بازرسی


نام خدمت : شناسنامه خدمات
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این سامانه به منظور جمع آوری خدمات الکترونیکی یا غیر الکترونیکی که توسط سازمان های دولتی در سطح استان گلستان ارائه  می شود طراحی گردیده است.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمات:

سایت e.golestanp.ir خدمت شناسنامه خدمات لینک ثبت فرم شناسنامه خدمات برای دستگاه های اجرایی از بیرون سازمان

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه دستگاه های اجرایی استان

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir خدمت شناسنامه خدمات لینک دسترسی به فرم های شناسنامه خدمات ثبت شده از بیرون سازمان

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

10 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات شناسنامه خدمات

 

شناسنامه خدمت:

این سامانه به منظور جمع آوری خدمات الکترونیکی یا غیر الکترونیکی که توسط سازمان های دولتی در سطح استان گلستان ارائه  می شود طراحی گردیده است. این سامانه متشکل از یک فرم الکترونیکی «شناسنامه خدمات » می باشد که به ازای هر خدمت در دستگاه ها، تکمیل می گردد. تمام دستگاه های دولتی موظفند خدمات قابل ارائه خود را در این سامانه وارد نمایند.


نوع خدمت : درون سازمانی
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- شماره شناسه خدمت

2- در صورت داشتن خدمت الکترونیکی، آدرس لینک خدمت الکترونیکی باید وجود داشته باشد.


نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :

 

 

 

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت درخواست شناسنامه خدمات:  فاطمه کاویانی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      017324880468

پست الکترونیک:                              Fanavari@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت

 


ثبت فرم شناسنامه خدمات از درون سازمان

ثبت فرم خدمات برای دستگاه های اجرایی از بیرون سازمان

دسترسی به فرم های شناسنامه خدمات ثبت شده از درون سازمان

دسترسی به فرم های شناسنامه خدمات ثبت شده از بیرون سازمان


نام خدمت : درخواست خدمات IT
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این خدمت الکترونیک جهت اعتلای خدمات IT  در بستر سازمان الکترونیک می باشد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمات:

سایت e.golestanp.ir خدمت درخواست خدمات IT لینک ثبت درخواست پشتیبانی کارمندان از درون سازمان

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه نیروهای شاغل در مجموعه استانداری  و فرمانداری ها

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir خدمت درخواست خدمات IT لینک دسترسی به درخواست های پشتیبانی ثبت شده از درون سازمان

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

1روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات درخواست خدمات IT

 

شناسنامه خدمت:

با توجه به نیاز مسئولان سازمان برای پشتیبانی و اعلان مشکلات احتمالی، به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم. هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود. از سویی دیگر با گسترش روز ‌افزون شبكه اينترنت و كاربرد آن در سطح جهان، سعی نموده ایم گردش های سنتی درون سازمانی در طی نمودن مراحل این فرآیند را دستخوش تغییرات سازنده ای نماییم.

مزایا و امکانات : 
1-امکان ارسال درخواست پشتیبانی به کلیه کارشناسان پشتیبانی
2- امکان نظارت سرپرست به کلیه کارشناسان پشتیبانی استانداری و فرمانداری ها
3- امکان تعریف درخواست های پشتیبانی متعدد
4- امکان تعیین مهلت زمانی کار توسط سرپرست شرکت پشتیبان
5- امکان تفکیک اقدام کننده مورد نظر
6- امکان اطلاع از نظر کاربران از پیگیری های انجام شده
7- قابلیت پیگیری درخواست توسط کارشناسان
8- پیوستگی و یکپارچکی اطلاعات در حالات و زمان های مختلف و دسترسی آسان به آنها
9- کنترل اطلاعات وارد شده در فرم درخواست پشتیبانی
10- تفکیک درخواست های پشتیبانی در حوزه سخت افزاری، نزم افزاری با ، شبکه

 

 


نوع خدمت : درون سازمانی
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- در صورت داشتن تصویر یا مستندی در خصوص درخواست خود، آن را ضمیمه فرم درخواست پشتیبانی کنید.


نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت درخواست شناسنامه خدمات:  فاطمه کاویانی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732480468

پست الکترونیک:                              Fanavari@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت


ثبت درخواست پشتیبانی کارمندان از درون سازمان

ثبت درخواست پشتیبانی کارمندان از بیرون سازمان

دسترسی به درخواست های پشتیبانی ثبت شده از درون سازمان

دسترسی به درخواست های پشتیبانی ثبت شده از بیرون سازمان


نام خدمت : نظام پیشنهادات
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این فرآیند به منظور پیگیری پیشنهادات ارائه شده در اداره کل بهزیستی استان گلستان طراحی شده است. هدف از پیاده سازی این فرآیند به صورت هوشمند و الکترونیک ارتقاء سطح کارایی و استفاده آسان از آن برای کاربران سیستم می باشد. با هوشمند شدن این سیستم کاربران به آسانی می توانند وظیفه مربوط به خود را انجام داده و روند پیشرفت کار را به راحتی مشاهده نمایند.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمات:

سایت e.golestanp.ir خدمت نظام پیشنهادات لینک فرم ارائه پیشنهاد برای کارمندان ار بیرون و یا درون سازمان

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه نیروهای شاغل در مجموعه استانداری و فرمانداری ها

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

استانداری گلستان اداره کل حراست

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک دسترسی به پیشنهاد های ثبت شده توسط کارمندان

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

3روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات نظام پیشنهادات

 

شناسنامه خدمت:

این فرآیند به منظور پیگیری پیشنهادات ارائه شده در استانداری استان گلستان طراحی شده است. هدف از پیاده سازی این فرآیند به صورت هوشمند و الکترونیک ارتقاء سطح کارایی و استفاده آسان از آن برای کاربران سیستم می باشد. با هوشمند شدن این سیستم کاربران به آسانی می توانند وظیفه مربوط به خود را انجام داده و روند پیشرفت کار را به راحتی مشاهده نمایند. در این سیستم سعی کرده ایم با جامع و یکپارچه کردن فرم های مورد استفاده و ایجاد ارتباطات مناسب بین فرم ها، دسترسی به اطلاعات را تا حد زیادی ارتقاء دهیم. در این سیستم یک فرم که فرم ارائه پیشنهاد می باشد به عنوان فرم اصلی در نظر گرفته شده و دسترسی به دیگر فرم های مرتبط با نظام پیشنهادات ازطریق این فرم میسر می باشد. همانطور که مشهود است دبیر کمیته کارشناسی نظام در این سیستم نقش بسزایی را ایفا می نماید که با کلیک بر روی قسمت های مورد نیاز در فرم اصلی (فرم ارائه پیشنهاد) می تواند به دیگر فرم های مورد نظر دسترسی یابد و از روند پیشرفت کار اطلاع پیدا کند. همین طور دیگر سمت های سازمانی که با این سیستم در ارتباط می باشند تنها به فرم ها و قسمت های مورد نیاز دسترسی دارند که بیانگر امنیت بالای سیتم می باشد.

امکانات و مزایای سیستم:
1. تفکیک فرم اولیه ارائه پیشنهاد و فرم اصلی ارائه پیشنهاد برای افراد پیشنهاد دهنده و افراد دخیل در گردش فرم که ظاهری متفاوت را در بر گرفته و فرد پیشنهاد دهنده تنها اطلاعات مورد نیاز را مشاهده می نماید.
2. امکان تجدید نظر پیشنهاد ارائه شده توسط فرد پیشنهاد دهنده تنها برای یک بار و در حالتی خاص طبق دستورالعمل سازمان
3. امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل های مربوط به پیشنهاد ارائه شده (اسکن صورت جلسات، فایل صوتی و تصویری و ...) 
4. کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
5. رعایت تقدم و تاخر در پر شدن فرم ها
6. امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک
7. نمایش پیغام برای دبیر کمیته کارشناسی نظام جهت بررسی بعد از اظهار نظر کارشناسان و اعضای کمیته
8. ایجاد فرم گزارش عملکرد اجرا و ارجاع آن به معاونت تخصصی تنها با یک کلیک و امکان گزارش گیری ماهانه عملکرد اجرا
9. ایجاد فرم پرداخت پاداش تنها با یک کلیک
10. بایگانی اتوماتیک مدرک بعد از اتمام گردش آن
11. تعیین مجوزهای سطح دسترسی افراد و گروه های مختلف کاربری به قسمت های مختلف فرم های موجود
12. امکان تعریف اعضای کمیته تخصصی و تغییر آنها در بازه های زمانی متفاوت به آسانی با استفاده از یک فرم پایه


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت  :                گلثوم کریم آبادی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732480461

پست الکترونیک:                              Fanavari@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان دفتر برنامه ریزی، بودجه وتحول اداری

 

 


ثبت فرم ارائه پیشنهاد برای کارمندان از درون سازمان

ثبت فرم ارائه پیشنهاد برای کارمندان از بیرون سازمان

دسترسی به پیشنهادهای ثبت شده از درون سازمان

دسترسی به پیشنهادهای ثبت شده از بیرون سازمان


نام خدمت : پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان
توضیحات :

شناسه خدمت:    10061073000

توضیحات خدمت:

سیستم شکایات فرایند شکایت را از مرحله آغازین (طرح شکایت) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از شکایت انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمات:

http://ec.golestanp.ir/FarzinSoft/UrlService.aspx

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان که به مجموعه استانداری و فرمانداری مراجعه نموده و یا خدماتی درخواست می کنند.

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک خدمت سیستم شکایات لینک پیگیری درخواست شکایات توسط شهروندان

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

5 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات پاسخگویی ورسیدگی به شکایات در استان

 

شناسنامه خدمت:

سیستم شکایات 

در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان طرح شکایت از سازمان باسند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح شکایت ، پیگیری وضعیت شکایت ، و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم شکایات این فرایند را از مرحله آغازین (طرح شکایت) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از شکایت انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.

1- امکان دسترسی به سیستم به صورت 24 ساعته و آنلاین
2- امکان طرح شکایت در هر زمان 
3- حذف موقعیت جفرافیایی برای طرح شکایت
4- امکان طرح شکایت از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری 
5- تولید فرم درخواست شکایت (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
6- امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
7- امکان ارجاع رونوشت از فرم درخواست شکایات بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
8- امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق شکایت انجام شده در ستاد و فرمانداری ها
9- امکان گردش کامل مابین ستاد و فرمانداری ها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
10- امکان مشاهده و پیگیری وضعیت شکایت انجام شده توسط مدیریت
11- امکان اطلاع رسانی به شهروند (Email,SMS)
12- امکان برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به شهروند از طریق فرم پیگیری
13- امکان پیگیری تمامی موارد از طریق کارتابل شهروند


نوع خدمت : دو سویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- مستندات لازم به منظور ثبت شکایت ( در صورت وجود )


سناریو کار :

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت :                    امیر محمد پور

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732480134

پست الکترونیک:                             bazresi@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 


ثبت درخواست شکایت توسط شهروندان

پیگیری درخواست شکایات توسط شهروندان

دسترسی به درخواست های شکایات ثبت شده توسط کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های شکایات ثبت شده توسط کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : درخواست کالا
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این سیستم مکانیزمی است در راستای اتوماتیک نمودن فرایند درخواست کالا می باشد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه کارکنان استانداری

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

اداره کل امور اداری و مالی

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک درخواست کالا

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

15 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات درخواست کالا

 

شناسنامه خدمت:

در این بخش معمولا مشکلات عدیده ای چون مفقود شدن اسناد ،رعایت نکردن گردش کاری و عدم اطلاع طرفین در روال کار و... وجود دارد.لذا انجام اتوماتیک کردن این فرایند کمک شایانی در ایجاد نظم و ترتیب در سیستم شکایات از ادارات می کند.در این سیستم با در نظر گرفتن همه جوانب امر و جزئیات کامل به تشریح و بررسی معقول این فرایند پرداخته ایم.با امید به اینکه با برقراری سازو کار و روال منطقی با کاربرد آسان رضایت کارمندان و مدیران این بخش را جلب نماییم در این سیستم برای درخواست دهنده راحتی کار را فراهم می کند.


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :

 

استانداری گلستان

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت :                     علی نذیری

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732480103

پست الکترونیک:                             edarimali@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان اداره کل امور اداری ومالی


فرم درخواست کالا از درون سازمان

فرم درخواست کالا از بیرون سازمان


نام خدمت : ثبت و پیگیری نامه‌های ارباب رجوع
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

در راستای مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا و جهت تکریم و کاهش نیاز به حضور و تردد ارباب رجوع‌ در استانداری، سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات شهروند، بر روی میز خدمت الکترونیکی استانداری گلستان راه‌اندازی شد. 

 

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

اداره دبیرخانه استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک ثبت و پیگیری نامه‌های ارباب رجوع

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

5روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات ثبت وپیگیری نامه های ارباب رجوع

 

شناسنامه خدمت:

به دستور استاندار محترم و در راستای مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا و جهت تکریم و کاهش نیاز به حضور و تردد ارباب رجوع‌ در استانداری، سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات شهروند، بر روی میز خدمت الکترونیکی استانداری گلستان راه‌اندازی شد. 

با استقرار این سامانه، مردم شریف استان می‌توانند از هر نقطه از کشور بدون مراجعه حضوری به استانداری، نامه‌ها و مکاتبات خود را ارسال و با استفاده از کد پیگیری دریافتی، درخواست‌های خود را تا دریافت نتیجه از طریق این سامانه که متصل به سامانه اتوماسیون اداری استانداری است، پیگیری کنند.تمامی مراحل مکاتبه از ثبت تا ارجاعات انجام شده توسط دبیرخانه، از طریق پیامک به ایشان اطلاع رسانی می‌شود.
در این فرایند، ارباب رجوع با مراجعه به سایت استانداری گلستان و ورود به بخش مکاتبات شهروند می‌تواند نسبت به ثبت نامه و یا پیگیری نامه‌های قبلی اقدام نماید. جهت ثبت نامه پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز در "فرم ثبت نامه توسط ارباب رجوع" و الصاق مدارک مرتبط و ارسال به استانداری، یک رسید الکترونیک در قالب پیامک، حاوی کد رهگیری اطلاعات اولیه به شماره موبایل ثبت شده در فرم ارسال می‌گردد. سپس این نامه در سامانه اتوماسیون اداری استانداری گلستان ثبت می‌گردد. در نهایت نیز نتیجه اقدامات صورت گرفته از طریق پیامک به ایشان اطلاع رسانی می‌شود. 

نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1. فایل مکاتبه ارباب رجوع

2.مستندات درخواست در صورت نیاز


سناریو کار :

استانداری گلستان

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت :                  سلیمه استارمی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732433001

پست الکترونیک:                              ِDabirkhane@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:    استانداری گلستان دبیرخانه ساختمان شماره یک


ثبت نامه ارباب رجوع

پیگیری نامه ارباب رجوع


نام خدمت : تقاضای تحصیل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با بانوان ایرانی
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این سیستم مکانیزمی است در راستای اتوماتیک نمودن فرایند تقاضای تابعیت فرزندان حاصل از ازدوام مردان خارجی با زنان ایرانی می باشد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک تقاضای تحصیل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با بانوان ایرانی

سایت golestanp.ir سایر خدمات 

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

15 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات تقاضای تحصیل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با بانوان ایرانی

 

شناسنامه خدمت:

در این بخش معمولا مشکلات عدیده ای چون مفقود شدن اسناد ،رعایت نکردن گردش کاری و عدم اطلاع طرفین در روال کار و... وجود دارد.لذا انجام اتوماتیک کردن این فرایند کمک شایانی در ایجاد نظم و ترتیب در سیستم شکایات از ادارات می کند.در این سیستم با در نظر گرفتن همه جوانب امر و جزئیات کامل به تشریح و بررسی معقول این فرایند پرداخته اید.با امید به اینکه با برقراری سازو کار و روال منطقی با کاربرد آسان رضایت کارمندان و مدیران این بخش را جلب نماییم در این سیستم برای درخواست دهنده راحتی کار را فراهم می کند.


سناریو کار :

 

استانداری گلستان

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت:                   علی اصغر میرزایی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732433001

پست الکترونیک:                              Atba@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:     دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری


لینک تقاضای تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پیگیری تقاضای تابعیت جمهوری اسلامی ایران


نام خدمت : نوبت دهي جهت تشكيل پرونده تابعيت برای فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این خدمت جهت تشکیل پرونده درخواست تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می باشد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه اتباع غیر ایرانی حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک نوبت دهی جهت تشكيل پرونده تابعيت برای فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

زیر پورتال اداره انباع و امور مهاجرین لینک ثبت درخواست تابعیت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

15 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات نوبت دهي جهت تشكيل پرونده تابعيت برای فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

 

شناسنامه خدمت:

با استفاده از این خدمت الکترونیک امکان نوبت دهی آنلاین به متقاضیان با توجه به تعداد فرزندان فراهم شده است که از تداخل و مراجعه همزمان افراد جلوگیری می‌گردد. همچنین با توجه به اطلاع رسانی وضعیت درخواست افراد با استفاده از پرتال و سامانه پیامکی دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد نمی‌باشد. از جمله مزایای دیگر این خدمت امکان گزارش‌گیری‎های متعدد بر اساس پارامترهای مختلف می‌باشد


مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- اصل مدارک شناسایی و اقامت متقاضی:

الف: دارندگان گذرنامه: کپی از صفحات گذرنامه شامل:

1- صفحه مشخصات 2- پروانه اقامت (آخرین تمدید) 3- اعتبار گذرنامه 4- شماره گذرنامه

ب : دارندگان کارت: کپی از آخرین کارت آمایش

2- اصل و کپی گواهی ولادت متقاضی صادره از بیمارستان یا مراکز بهداشتی درمانی، یا رای مراجع قضایی مبنی بر تولد متقاضی در ایران

3- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات) و مادر ایرانی 

4- اصل مدارک شناسایی اقامتی پدر خارجی (در صورت داشتن مدارک اقامتی)

الف : دارندگان گذرنامه : کپی از صفحات گذرنامه شامل :

1- ویزا 2- پروانه اقامت مندرج در گذرنامه (آخرین تمدید) 3- اعتبار گذرنامه

ب: دارندگان کارت : کپی ازآخرین کارت آمایش

5- پروانه زناشویی والدین

6- ارائه اصل و تصویر سند ازدواج والدین، عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر وقوع نکاح شرعی و رابطه زوجیت بین زن ایرانی و مرد خارجی (حکم اثبات زوجیت)

7- 6 قطعه عکس 4*3 سیاه و سفید جدید متقاضی، مادر و پدر (بصورت جداگانه) و پشت نویسی شده (نام و نام خانوادگی و نام پدر)

8- پوشه آبی رنگ پلاستیکی 3 عدد

9- توجه در صورت فوت هر کدام از والدین ارائه اصل گواهی فوت و کپی، در صورت طلاق والدین ارائه اصل طلاقنامه و کپی، در صورت فقدان و مفقودالاثر بودن هر کدام از والدین ارائه رای دادگاه صالح مبنی بر فقدان وی.


سناریو کار :

استانداری گلستان

 

مسئول پاسخگویی خدمت :                    علی اصغر میرزایی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732433001

پست الکترونیک:                              Atba@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:      دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری


ثبت تقاضای تحصیل تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

پیگیری تقاضای تحصیل تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی


نام خدمت : ارزیابی عملکرد دفتر امور بانوان و خانواده دستگاه ها
توضیحات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این سیستم مکانیزمی است در راستای اتوماتیک نمودن ارزیابی عملکرد دفتر امور بانوان و خانواده دستگاه ها می باشد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه دستگاه های اجرایی استان

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

دفتر بانوان و امورخانواده استانداری

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک ثبت و پیگیری نامه‌های ارباب رجوع

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

15 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات ارزیابی عملکرد دفتر امور بانوان و خانواده دستگاه ها

 

شناسنامه خدمت:

در این خدمت دفتر بانوانو امورخانواده استانداری به ارزیتبی عملکرد دفاتر بانوانو امور خانواده سایر دستگاه های اجرایی استان می پردازد . مورادی از قبیل شرکت در کارگروه های بانوان وامور خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آموزش خانواده، اشتغال و .... مورد ارزیابی قرار می گیرد.

از جمله مزایای این خدمت الکترونیک

1. تسریع فرآنید ارزیابی عملکرد دفار بانوان و امور خانواده دستگاه های اجرایی

2.امکان بارگزاری مستندات در فرمو ارسال الکترونیک آنها به استانداری

3.امکان گزارش گیری ادواری از عملکرد دفاتر بانوانو امور خانواده استانداری

و...


سناریو کار :

استانداری گلستان

 

مسئول پاسخگویی خدمت :                   آناهیتا مهشیدی

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732480059

پست الکترونیک:                              Banovan@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:           دفتر بانوان وامورخانواده استانداری


لینک ارزیابی عملکرد دفتر امور بانوان و خانواده دستگاه هانام خدمت : درخواست شهروند از فرمانداری‌ها
نوع خدمت : دو سویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این سیستم مکانیزمی است در راستای اتوماتیک نمودن فرایند درخواست مردم از فرمانداری اعم از خدمات و شکایات در شهرستان ها می باشد.

 وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه شهروندان

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

ادارات بازرسی فرمانداری های استان

 

محل مراجعه برای دریافت جواب:

سایت e.golestanp.ir لینک فرم درخواست شهروند ار فرمانداری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

15 روز کاری

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات درخواست شهروند از فرمانداری ها

 

شناسنامه خدمت:

این سیستم مکانیزمی است در راستای اتوماتیک نمودن فرایند درخواست مردم از فرمانداری اعم از خدمات و شکایات در شهرستان ها می باشد. با این خدمت امکان ثبت و پیگیری درخواست شهروند بدون مراجعه حضوری به فرمانداری فراهم شده است. 

 


سناریو کار :

استانداری گلستان

 

مسئول پاسخگویی خدمت :         دفاتر بازرسی فرمانداری ها

ساعات کاری:                                      7:00-14:15

تلفن تماس:                                      01732433001

پست الکترونیک:                              Bazresi@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:             ادارات بازرسی فرمانداری ها


لینک درخواست شهروند از دفتر بازرسی فرمانداری

پیگیری درخواست شهروند از دفتر بازرسی فرماندارینام خدمت : بانک اطلاعات زنان استان
نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

شناسه خدمت:    ندارد

توضیحات خدمت:

این سامانه جهت دریافت اطلاعات زنان فرهیخته استان طراحی شده است. 

 

وضعیت الکترونیکی خدمت:

 الکترونیکی

 

واجدین شرایط درخواست خدمات:

کلیه زنان فرهیخته استان 

 

محل مراجعه برای درخواست خدمات:

دفتر بانوان و امورخانواده استانداری

 

محل مراجعه برای دریافت جواب:

پرتال استانداری گلستان

 

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

15 روز کاری

 

هزینه ارائه خدمت:

رایگان

 

بیانیه توافق سطح خدمات ارزیابی عملکرد دفتر امور بانوان و خانواده دستگاه ها

 

شناسنامه خدمت:

کسب دانش و آگاهی در گام نخست مستلزم دریافت داده ها و اطلاعات است. خوشبختانه با پیشرفت های ایجاد شده در تکنولوژی، دسترسی افراد به داده ها و اطلاعات گویا افزایش یافته است. در این بین ایجاد بانک های اطلاعاتی به عنوان مجموعه ای از اطلاعات تنظیم شده، مسیر دستیابی سریع به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل می کند.

 

بانک اطلاعات زنان نیز به عنوان یک ضرورت برای شناسایی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های زنان نخبه، صاحب نظر و اثر، اساتید و مدرسین حوزه علم و دین، کارآفرینان و فعالین مشاغل خانگی و زنان فعال در امور خیریه، مطرح می شود. فلذا پس از ایجاد بانک جامع اطلاعات زنان استان در سامانه سیمابر استان گلستان، ایجاد بانک اطلاعات زنان نیز در دستور کار دفتر امور بانوان و خانواده بود و با همکاری دفتر فناوری اطلاعات استانداری و دستگاه های مرتبط مورد بهره برداری قرار گرفت.


زیرگروه های خدمت : امور بانوان و خانواده
نحوه ارائه خدمت : پرتال استانداری گلستان
سناریو کار :

 

 

مسئول پاسخگویی خدمت :                   آناهیتا مهشیدی

ساعات کاری:                                      07:15-14:15

تلفن تماس:                                      01732480059

پست الکترونیک:                              Banovan@golestanp.ir

آدرس مراجعه حضوری:           دفتر بانوان و امورخانواده استانداری


فرم اطلاعات زنان استان

  • نویسنده: kaviani
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 3266
  • تاریخ: 12-01-1400, 21:50

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت