شهرداری گمیشان


نام خدمت : تاکسیرانی
توضیحات :

سامانه تاکسیرانی شامل فرم های الکترونیکی مرخصی شهروندان، مالک، عوارض، راننده، خودرو، تشویق، تخلف و آژانس می باشد. شهروندان بصورت الکترونیکی درخواست مرخصی خود را ثبت می کنند و به سازمان ارسال می نمایند. همچنین تمام اطلاعات خودروها، آژانس ها و ... در فرم ها موجود می باشد و بصورت اتوماتیک تکمیل می گردد.


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
نحوه ارائه خدمت : پرتال
سناریو کار :


ثبت مرخصی توسط شهروندان از بیرون سازمان

پیگیری شهروندان از مرخصی ثبت شده

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : درخواست کارکرد ماشین آلات
توضیحات :

در سیستم کاغذی معمولا هزینه ها برای این خدمت مدیریت شده نیستند. برای جلوگیری از ورود ارباب رجوع به شهرداری و همچنین استفاده از پرداخت الکترونیک سیستمی کاملا الکترونیکی طراحی گردیده است.

مزایا :

1- تعیین تعرفه پرداختی توسط واحد درآمد

2- اطلاع رسانی از طریق پیامک

3- امکان تعیین ساعت برای ماشین آلات مورد نیاز

4- امکان طرح درخواست از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری

5-امکان تهیه گزارشات جامع درخواستی واحد عمران

6- امکان تهیه قالب چاپی برای دریافت ماشین آلات سنگین

 


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
نحوه ارائه خدمت : پرتال
سناریو کار :


ثبت درخواست کارکرد ماشین آلات توسط شهروندان از بیرون سازمان

پیگیری شهروندان از درخواست ثبت شده

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : حق کارشناسی
توضیحات :

در سیستم کاغذی این فرآیند از سمت شهروندان شروع شده و پس از بازدید توسط مامور معرفی شده، ثبت می گردد و در نهایت در صورت برداخت مبالغ شهروندان جوابیه برای شهروند صادر می گردد .. در ادامه به برخی از مزایا و امکانات این سیستم اشاره خواهد شد:

مزایا :

1- امکان پیگیری شهروندان از آخرین وضعیت درخواست خود

۲- امکان ثبت درخواست تفکیک نوع درخواست بصورت یکپارچه

۳- صرفه جویی در زمان و هزینه شهروندان به منظور ثبت درخواست حق کارشناسی

۴- قابل ارائه توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت

۵- امکام تهیه گزارشات جامع در خصوص درخواست های شهروندان

۶-اطلاع رسانی به شهروندان از طریق ارسال بیامک

۷-ثبت درخواست و \یگیری درخواست توسط شهروند به صورت شبانه روزی

 

 


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
نحوه ارائه خدمت : پرتال
ثبت درخواست حق کارشناسی توسط شهروندان

پیگیری از درخواست حق کارشناسی ثبت شده توسط شهروندان

دسترسی به درخواست های حق کارشناسی ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های حق کارشناسی ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان

  • نویسنده: eServices
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 77039
  • تاریخ: 19-04-1394, 00:00

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت