» » سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست


نام خدمت : سامانه تخلفات شکار
توضیحات :

این سیستم جهت گزارش گیری به روز اطلاعات یگان حفاظت شهرستان ها استفاده می شود و پس از پر شدن تخلفات به صورت روزانه توسط کارشناس شهرستان، در پایان هر ماه کارشناس فرم گزارش را باز کرده و بر اساس فرم های روزانه پر شده، فرم گزارش به روز رسانی شده و جهت ارائه به اداره کل آماده می گردد.

در حال حاضر این روال به صورت دستی انجام شده و در پایان هر ماه یک گزارش دستی از فرم های کاغذی شهرستان آماده شده و به ستاد ارادئه می گردد و کلیه محاسبات گزارش ها به صورت دستی انجام می گردد.

مزایا :
1- امکان چاپ های متفاوت از روی فرم ها
2- قابلیت دسترسی سریع به پرونده ها
3- امکان پیگیری وضعیت ، پیرو ارجاعات انجام شده
4-امکان بایگانی کامل فرمها پس از به پایان رسیدن و موفقیت درخواست
5- امکان گزارش گیری خودکار در هر زمان توسط افراد مربوطه


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :


ثبت فرم درخواست تخلفات شکار توسط کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های تخلفات شکار ثبت شده از درون سازمان


نام خدمت : درخواست پشتیبانی
توضیحات :

با توجه به نیاز مسئولان سازمان برای پشتیبانی و اعلان مشکلات احتمالی، به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم. هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود. از سویی دیگر با گسترش روز افزون شبكه اينترنت و كاربرد آن در سطح جهان، سعی نموده ایم گردش های سنتی درون سازمانی در طی نمودن مراحل این فرآیند را دستخوش تغییرات سازنده ای نماییم.

 


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
ثبت فرم درخواست پشتیبانی توسط کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های پشتیبانی ثبت شده از درون سازمان


نام خدمت : مرخصی و ماموریت
توضیحات :

فرآیند حضور و غیاب شامل فرم های مرخصی ساعتی، مرخصی روزانه، ماموریت ساعتی، ماموریت روزانه می باشد. این فرآیند به منظور تسریع در سرعت، همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ بصورت الکترونیکی پیاده سازی شده است.

 


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
ثبت فرم مرخصی ساعتی برای کارمندان از درون سازمان

ثبت فرم ماموریت ساعتی برای کارمندان از درون سازمان

ثبت فرم مرخصی روزانه برای کارمندان از درون سازمان

ثبت فرم ماموریت روزانه برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

  • نویسنده: eServices
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 78979
  • تاریخ: 25-04-1394, 16:32

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت