» » سازمان امور اقتصاد و دارایی

سازمان امور اقتصاد و دارایی


نام خدمت : پنجره واحد
توضیحات :

این سامانه جهت اطلاع از تعداد سرمایه گذارانی است که در سطح استان و در دستگاه های مختلف طرحی را جهت سرمایه گذاری مطرح می کنند.و با تایید طرح از طرف دستگاه های مختلف اقدام به گرفتن مجوز از دستگاه های مربوط می نمایند.


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- فایل پیش طرح توجیهی

2- فایل مدارک قانونی اخذ شده


نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال
سناریو کار :


ثبت درخواست سرمایه گذاری داخلی توسط سرمایه گذار

پیگیری سرمایه گذاران از درخواست های سرمایه گذاری ثبت شده

دسترسی به درخواست های سرمایه گذاری توسط کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های سرمایه گذاری توسط کارمندان از بیرون سازمان  • نویسنده: eServices
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 80004
  • تاریخ: 31-04-1394, 13:15

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت