دانشگاه علوم پزشکی

 

 


نام خدمت : MMT
توضیحات :

در این سیستم ابتدا مراکز تشکیل پرونده داده و سپس بیماران مرکز خود را در سیستم ثبت میکنند. سپس در هر بار مراجعه بیمار دز داروی دریافتی بیمار در سیستم ثبت می شود.در زمان تحویل دارو نیز هر مرکز ابتدا تاییدیه درمان را از سیستن دریافت کرده و سپس درخواست داروی خود را در سیستم ثبت می کند. از جمله مزایا و امکانات این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

مزایا و امکانات:

جلوگیری از ثبت یک بیمار درچندین مرکز
امکان دریافت تاییدیه درمان به صورت الکترونیک
صدور مجوز جهت دریافت داره به صورت اتوماتیک
امکان درخواست دارو به صورت الکترونیک
محاسبه قیمت داروی درخواستی به صورت اتوماتیک
امکان ثبت تخلفات مراکز در سیستم
امکان ثبت داروی ارائه شده به بیمار
امکان ارائه درخواست دفتر توسط مراکز به صورت الکترونیک
ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک جنسیت به صورت آنلاین
ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک سطح تحصیلات به صورت آنلاین
ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک داروی مصرفی به صورت آنلاین
ارائه گزارش از بیماران سطح استان به تفکیک ماده مصرفی به صورت آنلاین


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :نام خدمت : هیئت امنا
توضیحات :

با افزایش روز افزون حجم داده های آماری و اقلام آماری و با توجه به عدم وجود ساز و کار منطقی و حساب شده برای جمع آوری این اطلاعات خدمت IDMS می تواند راهکاری برای یکپارچه سازی این اطلاعات باشد.از طرفی نحوه ارتباط با سایر معانت ها و دریافت اطلاعات در قالب یکسان بهانه ای برای طراحی سیستم IDMS شد.این سیستم در نهایت با امکان گزارش گیری های پیشرفته روی اقلام داده ایی به تکامل می رسد. در این خدمت ابتدا کارشناسان آمار هر معاونت در پایان سال فرم های مربوط به معاونت خود را تکمیل نموده و فرآیند آن را آغاز می نمایند.پس از آن فرم به رئیس امور اداری معاونت فوق می رسد که با تایید این شخص فرم برای معاون ارسال می گردد .در نهایت با امضای معاون سندیت فرم ها تایید می گردد.در فاز دوم هر معاونت می تواند گزارش های مختص را مشاهده نماید و به نتایج مطلوب می رسد.

مزایا و امکانات :
1-امکان ثبت اطلاعات اقلام توسط کارشناس هر معاونت
2-امکان بایگانی فرآیندها و فرم ها بصورت اتوماتیک
3-دارایی قابلیت گزارش گیری توسط خود معاونت
4-امکان ایجاد گزارش های نموداری توسط راهبر سیستم
5-توسعه و گسترش سیستم توسط سازمان
6-امکان تعیین سطح دسترسی به اقلام و شاخص ها
7-امکان تعریف گزارشات پیشرفته روی اقلام
8-دسته بندی فرم ها و گزارشات جهت دسترسی آسان کاربران

 

 

 


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :


دسترسی کارمندان به فرم ها از درون دانشگاه

دسترسی کارمندان به فرم ها از بیرون دانشگاه


  • نویسنده: eServices
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 79797
  • تاریخ: 2-05-1394, 10:42

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت