» » اداره کل راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی

 

 


نام خدمت : صدور مجوز احداث بنا در حاشیه راه
توضیحات :

ابتدا درخواست کننده به منظور درخواست استعلام احداث بنا وارد پورتال شده و فرم درخواست را تکمیل می نماید. پس از آن این فرم به مدیر راهداری جهت دستور ارجاع می یابد و او فرم را تایید می نمایدو به رئیس اداره ایمنی جهت بررسی و انتخاب کارشناس می فرستد. سپس فرم جهت بازدید کارشناس از ملک و تهیه کروکی به او ارجاع داده می شود.کارشناس کروکی مورد نظر را پیوست نموده و تایید می نماید وجهت بررسی به رئیس می فرستد.فرم به رئیس ارجاع یافته و رئیس آن رابررسی نموده و اگر حائز شرایط بود تایید نموده و از طریق ایمیل و پیامک به درخواست دهنده جهت واریز پول اطلاع داده میشود.در صورت رد نیز اطلاع رسانی شده و فرایند خاتمه می یابد.پس از واریز وجه شهروند فیش را اسکن نموده و در فیلد مورد نظر فرم قرار می دهد.رئیس فیش را دیده و فرم راتایید نهایی می کند و اطلاع رسانی به شهروند دوباره انجام می گردد. وبا ثبت یک نامه وارده فرآیند خاتمه می یابد.


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- تصویر سند مالکیت 


نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :


لينك دسترسي به خدمت لايه شهروند درخواست استعلام بنا در حاشيه راهها از بيرون سازمان

لینک پیگیری درخواست استعلام بنا در حاشيه راهها از بيرون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازماننام خدمت : حد نصاب مالکانه
توضیحات :

این فرآیند از 1 فرم اصلی تشکیل شده است که عنوان این فرم  اصلی عبارتند از فرم درخواست حد نصاب مالکانه. ابتدا درخواست کننده به منظور درخواست حد نصاب وارد پورتال شده و فرم درخواست را تکمیل می نماید. پس از آن این فرم پساز استعلام فرم ج و سوابق به مدیر املاک و حقوقی میرسد.سه راه و جود دارد هیئت نمایندگی جهت انتخاب زمین و اداره حقوقی جهت پیگیری. در صورت رد فرم به بایگانی میرود و فرایند خاتمه می یابد.ولی در صورت طی شدن دو مرحله فرایند خاتمه می یابد.


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- تصویر سند مالکیت

2- فرم ج

 


سناریو کار :


لينك دسترسي به خدمت لايه شهروند درخواست حدنصاب مالکانه در حاشيه راهها از بيرون سازمان

لینک پیگیری خدمت درخواست حد نصاب مالکانه از بیرون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان


نام خدمت : مزایده
توضیحات :

این فرآیند بر اساس پیشنهاد صورت گرفته در مورد به مزایده گذاشتن زمین انتخاب شده انجام می گیرد. ابتدا به ازای زمین پیشنهاد شده قیمتی تخصیص می یابد. این قیمت توسط دادگستری تعیین می شود. سپس برای آن آگهی تنظیم شده و براساس متقاضیان شرکت کننده در مزایده برنده مزایده انتخاب و به ایشان جهت واریز پول اطلاع رسانی می شود.

برگزاری مزایدات بصورت دستی و کاغذی مشکلات و موانعی را بر سر راه ادارات قرار می دهد بگونه ایی که همیشه امکان تقلب ،اشتباه ، ناعادلانه رفتار کردن وجود دارد.همین موارد دلیل مهمی برای تغییر آن به یک سیستم هدفدار و روال مند می باشد.در این سیستم کوشش گردیده به تمامی مراحل کار اهمیت داده شود و کوچکترین ارجاعات نیز دیده شود تا از هرگونه اشتباهات و مفقود شدن ها جلوگیری گردد.

مزایا و امکانات :
1- امکان برگزاری یک مزایده از اول تا آخر بصورت سیستمی.
2- امکان پیگیری روال اداری توسط هرکدام از قسمت های املاک یا حقوقی بصورت جداگانه
3- امکان تعریف زمین های متعدد در یک مزایده
4- امکان ارزیابی زمین برای هر مزایده
5- قابلیت روال چاپ مجدد آگهی در خدمت در صورت ناکافی بودن متقاضی
6- قابلیت اضافه کردن زمین به پرونده مزایده در آینده
7-امکان ثبت استعلام قیمتی از دادگستری
8- طی شدن فرایند تحویل زمین بصورت اتوماتیک در سیستم
9- امکان تعریف دو تاریخ برای چاپ آگهی
10 – امکان ثبت پرونده تمام متقاضیان در سیستم
11- گردش کاری فرد متقاضی در خدمت مزایده

 


نوع خدمت : درون سازمانی
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- فایل مصوبه در هیئت نمایندگی به منظور پیشنهاد زمین

2- فایل جوابیه دادگستری به منظور پیشنهاد زمین


نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :


ثبت درخواست ها برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده برای کارمندان از داخل سازمان


نام خدمت : نقلیه
توضیحات :

این سیستم مکانیزمی است در راستای اتوماتیک نمودن فرایند هایی که در نقلیه می گذرد.در این بخش معمولا مشکلات عدیده ای چون مفقود شدن اسناد و فاکتورها ،رعایت نکردن گردش کاری در فرایند ها و... وجود دارد.لذا اتوماتیک کردن این فرایند کمک شایانی در ایجاد نظم و ترتیب در سیستم نقلیه ادارات می کند.در این سیستم با در نظر گرفتن همه جوانب امر و جزئیات کامل به تشریح و بررسی معقول این فرایند پرداخته ایم.با امید به اینکه با برقراری سازو کار و روال منطقی با کاربرد آسان ، رضایت کارمندان و مدیران این بخش را جلب نماییم.

استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی، تمامی مراحل مدیریت ماشین آلات شامل مواردی همچون سوخت گیری، بازدید، تعمیر، خروج، سرویس ، ریز قطعات ، بیمه ، بازدید ، کارگاه و تحویل را در بر گرفته و تمامی اطلاعات هر یک از مراحل را به صورتی جامع به عنوان شناسنامه خودرو جمع آوری نماید می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل و کارایی سیستم ماشین آلات داشته باشد.

امکانات و مزایای سیستم:
1. امکان ایجاد شناسنامه منحصر به فرد به ازای هر خودرو در سازمان
2. امکان مدیریت و مشاهده تعداد دفعات درخواست هر یک از موارد تعمیر ، سرویس ، بازدید ، تحویل و ... ، در فرم واحد (شناسنامه خودرو)
3- امکان نگه داشتن روند تحویل و تحول خودرو در فرم شناسنامه
4- امکان ثبت بازدید های دوره ای در مکان واحد ( فرم شناسنامه)
5- امکان درخواست بازدید در هر زمان
6- امکان تولید فرم های تعمیر و یا سرویس به صورت اتوماتیک در نتیجه بازدید انجام شده
7- امکان نگهداری تعمیرات انجام شده برای هر ماشین در مکان واحد (فرم شناسنامه)
8- امکان محاسبه هزینه قطعات تعمیری به صورت اتوماتیک
9- جامعیت سیستم در سطح ستاد و شهرستان
10- امکان بروزرسانی قطعات و ابزار خودرو در زمان تحویل بر اساس آخرین تغییرات
11- انتقال اطلاعات اساسی خودرو به فرم های وابسته به صورت اتوماتیک
12- امکان داشتن آرشیوی از بیمه های انجام شده برای خودرو
13- امکان داشتن آرشیوی از خروج های خودرو به تفکیک ماه و سال و روز
14- امکان نگه داشتن آرشیوی از سوخت گیری های خودرو به تفکیک ماه و سال و روز
15- امکان تشخیص مسیر حرکت فرایند سوخت به صورت هوشمند براساس نوع خودرو (سنگین و یا سبک)
16- امکان بایگانی اتوماتیک تمامی فرم ها ی دارای گردش هوشمند


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :


ثبت فرم های نقلیه برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به فرم های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان


نام خدمت : پرونده های حقوقی
توضیحات :

در حال حاضر روند ثبت پرونده های حقوقی با دشواری های فراوانی برای کارشناسان همراه است . از این موارد می توان به وضعیت نامناسب بایگانی سیستم ،دسترسی های غیر مجاز به پرونده های حقوقی و... اشاره کرد. در زمانی که پرونده ها از ارزش قضایی بیشتری برخوردار باشند اهمیت این نرم افزار دو چندان می شود.با توجه به اینکه فرایند در یک واحد گردش می خورد می توان بایگانی و دسترسی را به راحتی اعمال نمود. سیستم پرونده های حقوقی این فرایند را از مرحله آغازین تا مرحله پایانی حتی در دادگاه به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد. در ادامه به برخی از مزایا و امکانات این سیستم اشاره خواهد شد:

این فرآیند به منظور رسیدگی به شکایات صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. براساس ابلاغیه دادگستری فرآیند اصلی به گردش افتاده و پرونده ای از روی این ابلاغیه (در صورت نبودن پرونده از قبل) ایجاد می گردد. در ادامه ،فرآیند لایحه به گردش می افتد. بر اساس این لایحه کارشناس اقدام کننده در جلسه دادگاه حضور می یابد. نتیجه دادگاه تحت عنوان داد نامه به سازمان رسیده و بر اساس آن اقدامات دیگری صورت می گیرد.

 

مزایا :

1- امکان تکمیل فرم دادخواست بصورت اتوماتیک

2- امکان برقرای ارتباط با واحد ماشین نویسی جهت سهولت کارشناسان

3- در بر گیری فرآیند از دریافت ابلاغیه دادگاه تا زمان اجرای حکم

4- امکان دارا بودن بایگانی با سطوح طبقه بندی متفاوت

5- امکان چاپ های متفاوت از روی فرم ها

6- قابلیت دسترسی سریع به پرونده ها

7- امکان ارجاع رونوشت از فرم های پرونده بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع

8- امکان پیگیری وضعیت پرونده ، پیرو ارجاعات انجام شده

9-قابلیت تغییرات پرونده توسط کارشناسان حقوقی درون سازمان

10-امکان بایگانی کامل فرمها پس از به پایان رسیدن و موفقیت درخواست

 

 


نوع خدمت : سازمان الکترونیک
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- فایل ابلاغیه دادگستری

2- فایل استعلام ثبتی

3- فایل دادخواست

4-فایل دادنامه

5-فایل لایحه اجرای حکم

 

 

 


نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
ثبت فرم ابلاغیه برای درخواست دهندگان از درون سازمان

مشاهده ابلاغیه های ثبت شده از درون سازمان


  • نویسنده: eServices
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 80161
  • تاریخ: 20-04-1394, 21:42

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت