» » شرکت توزیع برق گلستان

شرکت توزیع برق گلستان

 

 


نام خدمت : سیستم قبض
توضیحات :

سیستم قبوض از جمله سیستم های لایه شهروند محسوب می شود. این سیستم مزایای بیشماری برای شهروندان عزیز و همچنین سازمان ها فراهم می آورد. از آن جمله می توان عدم نیاز به مراجعه حضوری به سازمان ، دسترسی ساده و 24 ساعته به امکانات و موارد بیشمار دیگر را می توان نام برد. در ذیل به برخی از این امکانات و مزایا اشاره می شود:

مزایا و امکانات :
1- امکان مشاهده قبض به صورت آنلاین
2- امکان مشاهد سوابق وصول به صورت آنلاین
3- امکان مشاهده سوابق فروش به صورت آنلاین
4- امکان مشاهده سوابق تغییرات به صورت آنلاین
5- امکان پرداخت الکترونیک قبض
6- امکان مشاهده مشخصات فردی
7- امکان تقاضای ویرایش اطلاعات فردی
8- امکان اعمال تغییرات مشخصات فردی شهروند در سیستم
9- امکان اعتراض به قبض
10- امکان پیگیری اعتراض انجام شده
11- گردش اتوماتیک اعتراض در سازمان
12- اطلاع رسانی به شهروند در خلال گردش
13- امکان مشاهده گزارشی از نمودار مصرف
14- امکان ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از سیستم

 


نوع خدمت : تراکنشی
نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال شرکت توزیع برق استان گلستان
سناریو کار :


ثبت فرم قبض توسط شهروندان

پیگیری قبض توسط شهروندان

دسترسی به فرم های قبض ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به فرم های قبض ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : پیمانکاران
توضیحات :

با توجه به گسترده بودن سیکل ارزیابی پیمانکاران و پیوستگی فرم های این گردش به یکدیگر و همچنین وجود معیارهای اررشبابی متفاوت در سازمان، روال دستی این فرآیند با پیچیدگی های خاص خود و مشکلاتی مواجه خواهد بود. بنابراین استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی، تمامی مراحل ثبت نام و ارزشبابی پیمانکاران، از مرحله ابتدایی ثبت درخواست تا مرحله نهایی آن و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته و مکانیزه نماید می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل و کارایی سیستم پیمانکاران داشته باشد. سیستم الکترونیکی پیمانکاران ، با نگاهی کاربردی ، مدیریت پروژه های مختلف و حفظ یکپارچگی و پیوستگی اسناد مربوط به پروژه خاص و مشاهده روال و تغییرات صورت گرفته در اجرای یک پروژه را آسان می نماید و می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در خدمت مدیران سازمان، پیمانکاران پروژه ها و سایر افراد درگیر باشد.

امکانات و مزایای سیستم:
1. وجود یک فرم اطلاعات پیمانکاران به همراه تمامی اطلاعات مربوط به آن ، در واقع هر پیمانکار برای خود پرونده ای مستقل در سازمان داشته
که در هر زمان و هر مکان دسترسی به آن براحتی امکان پذیر می باشد.
2. امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل های مربوط به پیمانکار (اسکن صورت جلسات، فایل صوتی و تصویری و ...)
3. کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
4. پیاده سازی نظام ارزشمند ارزیابی پیمانکاران
5. حفظ پیوستگی اسناد به یکدیگر
6. جلوگیری از افزونگی داده در فرم های مربوط و جامعیت اطلاعات در فرم های پروژه طبق اطلاعات پر شده در پرونده آن
7. امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک و تغییرات انجام شده توسط آنان در لایه های متفاوت
8. استفاده از فرآیندها و سرویس های هوشمند برای محاسبه امتیازات و محاسبات اطلاعات فرم ها در مراحلی که بدون دخالت کاربر امکان پذیر می باشد.
9. امکان ثبت نام متقاضیان پیمانکاری از طریق لایه شهروند
10. وجود یک یا چندین قالب چاپی با قالب ها و سطح دسترسی های متفاوت در هر فرم
11. تولید و بروزرسانی اتوماتیک و هوشمند فرم پیمانکار پس از تشخیص پایان مراحل پیش نیاز
12. جلوگیری از امکان پر شدن فرم هایی که پیش از آنها بایستی اقداماتی صورت گرفته یا فرم دیگری به گردش درآید.
13. در اختیار گذاشتن امکان تشویق و تنبیه برای مدیران
14. کنترل ورود اطلاعات و انجام محاسبات اتوماتیک در فرم های چک لیست
15. بایگانی اتوماتیک پرونده ی پروژه های سازمان
16. اطلاع رسانی به مدیر طرح پروژه مربوطه در پایان فرایند هر یک از فرآیندها
17. هدایت و ارجاع فرم ها به سمت مورد نظر با توجه به اطلاعات اولیه پر شده در پرونده و یا اطلاعات جزئی در هر فرم
18. غیر قابل ویرایش نمودن فیلدهای فرم در موارد امنیتی
19. بروزرسانی معاون و مدیر مربوطه در پرونده ی پروژه با توجه به مدیر طرح انتخاب شده بر اساس چارت سازمانی
20. بایگانی اتوماتیک پرونده ی پروژه های سازمان
21. تعیین مجوزهای سطح دسترسی افراد و گروه های مختلف کاربری به قسمت های مختلف فرم های موجود


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1-اساسنامه

2- اظهارنامه

3- آگهی تاسیس

4- مدارک اعضای هیئت مدیره

5- تصویر فیش پرداختی

6- مدارک سابقه کاری

7- پروانه نظام مهندسی


نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال شرکت توزیع برق استان گلستان
سناریو کار :


ثبت فرم پیمانکاران توسط شهروندان

پیگیری درخواست پیمانکاران توسط شهروندان

دسترسی به فرم های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به فرم های ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : مدیریت مصرف
توضیحات :

با توجه به مشکلات موجود در سیستم دستی و گردش کاغذی این فرآیند در سازمانهمچنین وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم. هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود. از سویی دیگر با گسترش روز ‌افزون شبكه اينترنت و كاربرد آن در سطح جهان، سعی نموده ایم فرآیند را به سوی شهروند الکترونیک که هدف اصلی پروژه می باشد پیش برده و گردش های کاغذی درون سازمانی و شیوه ی سنتی در طی نمودن مراحل این فرآیند را دستخوش تغییرات سازنده ای نماییم. از جمله امکانات و مزایای آن به شرح ذیل می باشد:

1- امکان برگزاری مسابقات متنوع برای گروه های مختلف دانش آموزی

2- امکان گزارش گیری از نفرات برتر

3- امکان ثبت نام دانش آموز و حضور در مسابقه به صورت الکترونیک

4- امکان مشاهده کارنامه به صورت الکترونیک برای دانش آموز

5- امکان مشاهده پاسخ نامه به صورت الکترونیک برای دانش آموز

6- امکان ارائه نمودار آماری از میزان مشارکت مدارس

7- امکان ارائه سئوالات به صورت رندم در سیستم 


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :


نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال شرکت توزیع برق استان گلستان
ثبت فرم های مدیریت مصرف برای شهروندان

دسترسی به فرم های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به فرم های ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : نظر سنجی از ارباب رجوع
توضیحات :


مزایا :
امکان انجام نظرسنجی از عملکرد اداره
امکان انجام نظرسنجی از عملکرد پرسنل
حذف موقعیت مکانی و زمانی برای ثبت نظرات ارباب رجوع
امکان ثبت نظرات توسط شهروند از پرتال سازمان
امکان انجام نظر سنجی درون سازمانی برای به تفکیک گروه ها و پرسنل سازمان
امکان تعریف چندین نظر سنجی متفاوت به صورت فعال
امکان غیر فعال نمودن نظرسنجی های گذشته و جایگزین شدن نظرسنجی های جدید مطابق نیاز
امکان گزارش گیری از عملکرد پرسنل به تفکیک نوع عملکرد ، نام و نام خانوادگی پرسنل ، امور و....
امکان گزارش گیری از نظرات ثبت شده ، به تفکیک روز ، ماه ، سال ، نام و نام خانوادگی و ...
امکان گزارش گیری از عملکر سازمان به تفکیک امور ها و ستاد به صورت داده و نمودار
امکان گزارش گیری و مقایسه عملکرد یک امور و یا ستاد در یک ماه با ماه قبل به صورت داده و نمودار
امکان گزارش گیری و مقایسه عملکرد یک امور و یا ستاد در یک ماه با میانگین سال قبل به صورت داده و نمودار
امکان گزارش گیری و مقایسه عملکرد یک امور و یا ستاد در یک ماه با میانگین همان سال به صورت داده و نمودار
امکان گزارش گیری و مقایسه عملکرد یک امور و یا ستاد بین 2 ماه انتخابی به صورت داده و نمودار
امکان گزارش گیری و مقایسه عملکرد یک امور و یا ستاد بین یک ماه و میانگین تابستان به صورت داده و نمودار
امکان گزارش گیری و مقایسه عملکرد امورها در گروه های مختلف به صورت داده و نمودار
امکان گزارش گیری و مقایسه عملکرد مجموع امور ها و ستاد به تفکیک شاخص ها به صورت داده و نمودار
امکان تولید فرم جمعبندی ماهیانه به صورت اتوماتیک (با انتخاب ماه و سال به دلخواه)
امکان تولید فرم جمعبندی سالیانه به صورت اتوماتیک (با انتخاب سال به دلخواه)
امکان داشتن چاپ از تمامی گزارشات بیان شده


نوع خدمت : دوسویه
نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال شرکت توزیع برق استان گلستان
سناریو کار :


ثبت فرم نظر سنجی از ارباب رجوع برای شهروندان

ثبت فرم نظرسنجی از کارمندان برای شهروندان

دسترسی به فرم های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به فرم های ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : مدیریت دانش
توضیحات :

 این خدمت الکترونیک به منظور جمع آوری دانش در سازمان و فراخوان دانش می باشد از جمله امکانات و مزایای این سیستم الکترونیکی هوشمند به شرح ذیل می باشد:

1- ایجاد انگیزه برای کارمندان جهت مطالعه و تحقیق
2- مدیریت قوی و دقیق بر روی دانش های ارائه شده و دسترسی ساده به دانش ها
3- امکان ارائه دانش جدید به صورت فردی
4- امکان ارائه دانش جدید به صورت گروهی و تعیین درصد مشارکت هر یک از پرسنل
5 - امکان ایجاد گروه های راهبری متعدد
6 - امکان تعریف کمیته های متعدد در سیستم
7- امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط گروه های راهبری
8 - امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط کمیته های مشخص
9 - محاسبه میانگین امتیازات داده شده به هر دانش به صورت اتوماتیک
10- ارائه گزارشی از امتیازات داده شده در فرم به صورت اتوماتیک
11- امکان طرح پرسش توسط پرسنل
12- امکان رد و تایید پرسش های ارائه شده توسط مدیریت
13- تولید فرم برای پرسش های تایید شده دارای قابلیت جستجو به صورت اتوماتیک دربخش تابلوی اعلانات
14- امکان ارائه پاسخ بر اساس سئوالات ارائه شده
15- امکان رد و تایید پاسخ های های ارائه شده توسط مدیریت
16- افزوده شدن اتوماتیک پاسخ های تایید شده به فرم پرسش مربوطه
17- امکان ثبت تجربه در سیستم توسط پرسنل
18- امکان ارائه ی درخواست، برای دانش خاص در سیستم
19- امکان بررسی دانش های ارائه شده در ارتباط با درخواست
20- افزوده شدن اتوماتیک دانش های تایید شده به درخواست مرتبط


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال شرکت توزیع برق استان گلستان
سناریو کار :


ثبت فرم های مدیریت دانش برای کارمندان از درون سازمان

ثبت فرم های مدیریت دانش برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : ملاقات عمومی
توضیحات :

در حال حاضر روند فرایند ملاقات عمومی با دشواری های فراوانی برای شهروندان همراه است . از این موارد می توان به مراجعه به دفعات برای رزرو زمان ، پیگیری وضعیت ملاقات ، پیگیری دستورات داده شده پس از ملاقات و ... اشاره کرد. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم ملاقات عمومی این فرایند را از مرحله آغازین (درخواست ملاقات) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از دستورات انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد. در ادامه به برخی از مزایا و امکانات این سیستم اشاره خواهد شد:
مزایا : 
1- امکان دسترسی به سیستم به صورت 24 ساعته و آنلاین
2- امکان طرح درخواست در هر زمان 
3- حذف موقعیت جفرافیایی برای درخواست ملاقات
4- امکان اعلام درخواست ملاقات از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری 
5- تولید فرم درخواست ملاقات (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
6- ابررسی درخواست توسط مدیر روابط عمومی و امکان رد و یا پذیرش آن
7- بررسی درخواست توسط مدیر عامل و امکان رد و یا پذیرش آن
8- تولید اتوماتیک فرم ملاقات عمومی با تایید نهایی مدیر عامل
9- امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
10- امکان ارجاع رونوشت از فرم ملاقات عمومی بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
11- امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق دستورات داده شده پیرو ملاقات انجام شده در ستاد و یا امورها
12- امکان گردش کامل مابین ستاد و امورها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
13- امکان مشاهده و پیگیری وضعیت دستورات داده شده توسط مدیریت
14- امکان اطلاع رسانی به شهروند (Email,SMS)
15- امکان پیگیری تمامی موارد از کارتابل شهروند


نوع خدمت : دوسویه
نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال شرکت توزیع برق
سناریو کار :


ثبت درخواست ملاقات عمومی برای شهروندان

پیگیری ملاقات عمومی برای شهروندان

دسترسی به فرم های ملاقات عمومی ارسال شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به فرم های ملاقات عمومی ارسال شده برای کارمندان از بیرون سازمان


نام خدمت : سیستم جلسات
توضیحات :

برگزاری جلسات به صورت کاغذی وقت زیادی از سرپرستان و به خصوص مدیران را به خود اختصاص می دهد ، هماهنگی های اولیه با شرکت کنندگان ، تهیه مکان و وسائل پذیرایی ، پیگیری وضعیت مصوبات و... همگی باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای سرپرستان و مدیران سازمان ها هستند. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی ، تمامی مراحل یک جلسه ، از هماهنگی قبل از تشکیل تا پیگیری مصوبات جلسه و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته باشد ، می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل مدیریت سیستم جلسات داشته باشد. سیستم الکترونیکی مدیریت جلسات ، با نگاهی کاربردی ، مدیریت جلسات در سازمان ها را آسان می نماید و می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در خدمت مدیران جلسه ، شرکت کنندگان و سایر افراد درگیر باشد.

مزایا و امکانات : 
1- امکان تعریف کارگروه و گروه های تخصصی ذیل کارگروه
2- امکان تعیین دبیر ، رئیس و اعضای هر کارگروه و گروه تخصصی به تفکیک
3- امکان تعریف شرح وظایف برای هر کارگروه و گروه تخصصی
4- امکان تعریف جلسات متعدد
5- تعریف دستور جلسه به تفکیک برای هر کارگروه و یا گروه تخصصی
6- ارسال دستور جلسه برای دبیر 
7- امکان نظر خواهی دبیر جلسه از پیشنهاد دهنده دستور جلسه
8- اخذ تاییدیه دستور جلسه از رئیس جلسه 
9- امکان چک کردن تقویم کاری اعضا و نمایش تداخلات زمانی
10 – امکان چک کردن تقویم سالن برگزاری جلسه بابت رزرو و نمایش تداخلات زمانی
11- تولید و ارسال اتوماتیک فرم های دعوتنامه برای اعضا
12- امکان لغو جلسه و اطلاع رسانی به اعضا به صورت خودکار
13- امکان ثبت و اسکن انواع فایل های مربوط به جلسه
14- تولید و ارجاع صورتجلسه به صورت اتوماتیک در صورت نهایی شدن جلسه
15- ثبت مصوبات جلسه و تعیین افراد مجری و مهلت انجام آن ها 
16- ارسال مصوبات برای مجریان تعیین شده هر فعالیت 
17- امکان تعریف چندین اقدام کننده برای هر مصوبه 
18- ارسال اقدامات به اقدام کنندگان تعیین شده به صورت اتوماتیک
19- قابلیت پیگیری اقدامات ارسالی به اقدام کنندگان توسط مجری مصوبه و دبیر جلسه
20- قابلیت پیگیری وضعیت مصوبه از مجری آن توسط دبیر جلسه
21- امکان رویت روند پیشرفت یک فعالیت تعیین شده
22- امکان نمایش مصوبات معوقه به تفکیک کارگروه و گروه تخصصی در زمان تشکیل جلسه جدید
23- امکان دریافت گزارش از وضعیت پیشرفت مصوبات
24- ایجاد لیست پیگیری های اقدامات مصوب شده در جلسات
25- ایجاد گزارشات کامل و کاربردی از تمامی مراحل اجرای مصوبات


نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :


دسترسی به فرم های جلسات ثبت شده از درون سازمان برای کارمندان

دسترسی به فرم های جلسات ثبت شده از بیرون سازمان برای کارمندان


نام خدمت : سیستم شکایات
توضیحات :

در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان طرح شکایت از سازمان باسند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح شکایت ، پیگیری وضعیت شکایت ، و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم شکایات این فرایند را از مرحله آغازین (طرح شکایت) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از شکایت انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.

1- امکان دسترسی به سیستم به صورت 24 ساعته و آنلاین
2- امکان طرح شکایت در هر زمان 
3- حذف موقعیت جفرافیایی برای طرح شکایت
4- امکان طرح شکایت از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری 
5- تولید فرم درخواست شکایت (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
6- امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
7- امکان ارجاع رونوشت از فرم درخواست شکایات بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
8- امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق شکایت انجام شده در ستاد و فرمانداری ها
9- امکان گردش کامل مابین ستاد و فرمانداری ها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
10- امکان مشاهده و پیگیری وضعیت شکایت انجام شده توسط مدیریت
11- امکان اطلاع رسانی به شهروند (Email,SMS)
12- امکان برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به شهروند از طریق فرم پیگیری
13- امکان پیگیری تمامی موارد از طریق کارتابل شهروند


نوع خدمت : دوسویه
نحوه ارائه خدمت : از طریق پرتال
سناریو کار :


ثبت درخواست شکایات توسط شهروندان

پیگیری درخواست شکایات توسط شهروندان

دسترسی به درخواست های شکایات ثبت شده توسط کارمندان از بیرون سازمان

دسترسی به درخواست های شکایات ثبت شده توسط کارمندان از درون سازمان


نام خدمت : مهمانسرا
توضیحات :

با توجه به گسترده بودن سیکل درخواست مهمانسرا و پیوستگی فرم های این گردش، روال دستی این فرآیند با پیچیدگی های خاص خود و مشکلاتی مواجه خواهد بود. بنابراین استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی، تمامی مراحل ثبت نام و تخصیص مهمانسرا، از مرحله ابتدایی ثبت درخواست تا مرحله نهایی آن و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته و مکانیزه نماید می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل و کارایی سیستم مهمانسرا داشته باشد.
امکانات و مزایای سیستم:
1. وجود فرم ثبت درخواست مهمانسرای مشهد ، برای همکاران داخل شرکت توزیع نیروی برق گلستان، و سایر متقاضیان شرکت وزیع نیروی برق از سراسر کشور
2. وجود فرم ثبت درخواست مهمانسرای گلستان برای متقاضیان شرکت توزیع نیروی برق از ساسر کشور
3. کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
4. حفظ پیوستگی اسناد به یکدیگر
5. جلوگیری از افزونگی داده در فرم های مربوط و جامعیت اطلاعات در فرم های پروژه طبق اطلاعات پر شده در پرونده آن
6. امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک و تغییرات انجام شده توسط آنان در لایه های متفاوت
7. امکان ثبت نام متقاضیان مهمانسرا از طریق لایه شهروند
8. وجود یک قالب چاپی
9. جلوگیری از امکان رزرو شدن مهمانسرا، در صورت رزرو
10. کنترل ورود اطلاعات و انجام محاسبات اتوماتیک در فرم های چک لیست
11. بایگانی اتوماتیک پرونده ی پروژه های سازمان
12. تعیین مجوزهای سطح دسترسی افراد و گروه های مختلف کاربری به قسمت های مختلف فرم های موجود


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
سناریو کار :

 


ثبت درخواست مهمانسرا برای شهروندان

پیگیری درخواست های مهمانسرا ثبت شده برای شهروندان


نام خدمت : درخواست خدمات رایانه ای (ITIL)
توضیحات :

در حال حاضر در صورتی که پرسنل ، خواهان درخواست خدمات رایانه ای از سازمان باشند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح درخواست ، پیگیری وضعیت از طریق تماس تلفنی و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از پرسنل امور و شهرستان های دور افتاده استان باشد. سیستم درخواست خدمات رایانه ای این فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه درخواست ) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.

مزایا و امکانات :

1- امکان دسترسی به سیستم به صورت 24 ساعته و آنلاین

2- امکان طرح درخواست در هر زمان

3- حذف موقعیت جفرافیایی برای طرح درخواست

4- امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مطابق نیاز، بدون محدودیت

5- امکان ارجاع رونوشت از فرم درخواست شکایات بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع

6- امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق درخواست انجام شده در ستاد و یا امورها

7- امکان گردش کامل مابین ستاد و امورها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت

8- امکان مشاهده وضعیت فرآیند از زمان ثبت درخواست تا اتمام فرآیند

 

 


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :

 


ثبت درخواست خدمات رایانه ای کارمندان از درون سازمان

ثبت درخواست خدمات رایانه ای کارمندان از بیرون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده از درون سازمان

دسترسی به درخواست های ثبت شده از بیرون سازمان


نام خدمت : مرخصی و ماموریت
توضیحات :

سیستم حضور و غیاب

تقاضای تسهیلات از سوی کارمندان به صورت کاغذی ، زمان زیادی از کارکنان و به خصوص مدیران و افراد ذیربط سازمان را به خود اختصاص می دهد.

مراجعه حضوری کارمند به مدیر و پیگیری درخواست و ... باعث ایجاد مشکلات فراوانی هستند. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

نقش و اهمین داشتن سیستمی مکانیزه جهت حضور و غیاب

1- لذت کار با سيستم هاي مکانيزه براي کاربران

2- نزديک شدن به برنامه توسعه کشور جهت مکانيزه شدن خدمات

3- سرعت بالا در خدمت رساني به کاربران

4- کاهش بروکراسی های اداری

5- جلوگیری از افرونگی اطلاعات در سازمان

6- حلوگيري از ورود داده هاي خراب به سيستم

7- التزام به رعايت روال درست و استاندارد توسط کاربران

8- پرداختن به معقوله دورکاري

9- جلوگيري از از دست رفتن داده ها يا ناپديد شدن آن

10- بايگاني متمرکز پرسنلي

11- سرعت بخشيدن به خدمت رساني به کارمندان

امکانات و مزایای خدمت حضور و غياب

 

1. فرم مرخصي روزانه همراه با گردش سازماني

2. فرم ماموريت روزانه همراه گردش سازماني

3. فرم دورکاري همراه با گردش سازماني

4. مديريت روزهاي باقي مانده مرخصي سال جاري

5. مديريت روزهاي باقي مانده مرخصي سنوات خدمت

6. تعريف نامحدود شيفت کاري

7. تعريف روزهاي تعطيل شيفت کاري

8. تعريف تاخيرات و تعجيلات مجاز ساليانه

9. تعريف شيفت دورکاري

10. قابليت ارتباط با دستگاه ساعت زني

11. امکان گزارش هاي روزانه، ماهانه، سالانه

12. امکان ارتباط با سيستم نقليه سازمان ها

13. قابليت گرفتن خدمت توسط پيامک

14. قابليت گرفتن خدمت از منزل

 


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :

 

 

 

 

 

 

 


ثبت درخواست مرخصی توسط کارمندان از درون سازمان

ثبت درخواست مرخصی توسط کارمندان از بیرون سازمان

ثبت درخواست ماموریت توسط کارمندان از درون سازمان

ثبت درخواست ماموریت توسط کارمندان از بیرون سازمان

دسترسی به مرخصی و ماموریت های ثبت شده از درون سازمان

دسترسی به مرخصی و ماموریت های ثبت شده از بیرون سازمان


نام خدمت : فیش حقوقی
توضیحات : توضیح کلی از روال فرآيند فیش حقوقی از آنجایی که مراجعین به امور مالی بسیار زیاد می باشد و هر پرسنل می بایست برای فیش حقوقی خود به امور مالی مراجعه کند، اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان تصمیم گرفت که هر پرسنل در کمترین زمان و در هر مکان از طریق اینترنت بتوانند به فیش حقوقی خود دسترسی داشته باشند. از این رو خدمت فیش حقوقی در سیستم الکترونیکی فرزین طراحی گردید که پرسنل بتوانند هر ماه فیش حقوقی خود را در کارتابل خود مشاهده کنند.
نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : دسترسی به فیش حقوقی کارمندان از درون سازمان
http://192.168.0.4/FarzinSoft/eOrgan/Login/LoginFrm.aspx?Rnd=1:15:25%20PM&GSN=1&ETC=687
  • نویسنده: eServices
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 92415
  • تاریخ: 3-05-1394, 10:45

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت