سازمان جهاد کشاورزی

 

 


نام خدمت : شکایات جهاد کشاورزی
توضیحات :

در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان طرح شکایت از سازمان باسند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح شکایت ، پیگیری وضعیت شکایت ، و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم شکایات این فرایند را از مرحله آغازین (طرح شکایت) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از شکایت انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد. در ادامه به برخی از مزایا و امکانات این سیستم اشاره خواهد شد:
مزایا :
1- امکان دسترسی به سیستم به صورت 24 ساعته و آنلاین
2- امکان طرح شکایت در هر زمان
3- حذف موقعیت جفرافیایی برای طرح شکایت
4- امکان طرح شکایت از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری
5- تولید فرم درخواست شکایت (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
6- امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
7- امکان ارجاع رونوشت از فرم درخواست شکایات بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
8- امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق شکایت انجام شده در ستاد و یا امورها
9- امکان گردش کامل مابین ستاد و امورها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
10- امکان مشاهده و پیگیری وضعیت شکایت انجام شده توسط مدیریت
11- امکان شناسایی رابطین امور و ارسال رونوشت از شکایت به صورت اتوماتیک
12- امکان اطلاع رسانی به شهروند (Email,SMS)
13- امکان برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به شهروند از طریق فرم اطلاع رسانی
14- امکان پیگیری تمامی موارد از طریق کارتابل شهروند


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1- مستندات لازم به منظور ثبت شکایت ( در صورت وجود )


نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :


فرم ثبت شکایت توسط شهروند


نام خدمت : احداث باغات
توضیحات :

تقاضای تسهیلات از سوی متقاضی به صورت کاغذی ، زمان زیادی از متقاضیان و به خضوص افراد ذیربط سازمان را به خود اختصاص می دهد.

مراجعه حضوری متقاضی به سازمان و پاسخ دهی به ارباب رجوع و ... باعث ایجاد مشکلات فراوانی هستند.لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.


امکانات و مزایای سیستم
1- امکان پیگیری مرحله به مرحله تقاضا توسط متقاضی به صورت آنلاین
2- امکان تعریف انواع گونه های متفاوت و اطلاعات مربوط به هزینه های هر نوع گونه به صورت پویا
3- امکان آپلود فایل های مورد نیاز از طریق سیستم و یا اسکنر
4- امکان تقاضا به صورت مجزا جهت افراد حقیقی و حقوقی
5- امکان ورود اطلاعات به Table ها از دیگر سیستم ها با استاندارد XML
6- امکان تولید فایل خروجی اطلاعات از Table ها در قالب استاندارد XML
7- بایگانی اتوماتیک مدرک بعد از اتمام گردش آن
8- امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل های مربوط به تقاضا
9- کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
10- امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک


نوع خدمت : دوسویه
سناریو کار :


درخواست احداث باغات ویژه شهروندان


نام خدمت : اصلاح باغات
توضیحات :

سیستم تقاضای تسهیلات اصلاح و نوسازی باغات

تقاضای تسهیلات از سوی متقاضی به صورت کاغذی ، زمان زیادی از متقاضیان و به خضوص افراد ذیربط سازمان را به خود اختصاص می دهد.
مراجعه حضوری متقاضی به سازمان و پاسخ دهی به ارباب رجوع و ... باعث ایجاد مشکلات فراوانی هستند.لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.


امکانات و مزایای سیستم
1- امکان پیگیری مرحله به مرحله تقاضا توسط متقاضی به صورت آنلاین
2- امکان تعریف انواع گونه های متفاوت و اطلاعات مربوط به هزینه های هر نوع گونه به صورت پویا
3- امکان آپلود فایل های مورد نیاز از طریق سیستم و یا اسکنر
4- امکان تقاضا به صورت مجزا جهت افراد حقیقی و حقوقی
5- امکان ورود اطلاعات به Table ها از دیگر سیستم ها با استاندارد XML
6- امکان تولید فایل خروجی اطلاعات از Table ها در قالب استاندارد XML
7- بایگانی اتوماتیک مدرک بعد از اتمام گردش آن
8- امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل های مربوط به تقاضا
9- کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
10- امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
سناریو کار :


درخواست اصلاح باغات ویژه شهروند


نام خدمت : مرخصی و ماموریت
توضیحات :

تقاضای تسهیلات از سوی کارمندان به صورت کاغذی ، زمان زیادی از کارکنان و به خصوص مدیران و افراد ذیربط سازمان را به خود اختصاص می دهد.
مراجعه حضوری کارمند به مدیر و پیگیری درخواست و ... باعث ایجاد مشکلات فراوانی هستند. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

نقش و اهمین داشتن سیستمی مکانیزه جهت حضور و غیاب شامل موارد ذیل می باشد:
1- لذت کار با سيستم هاي مکانيزه براي کاربران
2- نزديک شدن به برنامه توسعه کشور جهت مکانيزه شدن خدمات
3- سرعت بالا در خدمت رساني به کاربران
4- کاهش بروکراسی های اداری
5- جلوگیری از افرونگی اطلاعات در سازمان
6- حلوگيري از ورود داده هاي خراب به سيستم
7- التزام به رعايت روال درست و استاندارد توسط کاربران
8- پرداختن به معقوله دورکاري
9- جلوگيري از از دست رفتن داده ها يا ناپديد شدن آن
10- بايگاني متمرکز پرسنلي
11- سرعت بخشيدن به خدمت رساني به کارمندان


امکانات و مزایای خدمت حضور و غياب
1- فرم مرخصي ساعتي همراه با گردش سازماني
2- فرم مرخصي روزانه همراه با گردش سازماني
3- فرم ماموريت ساعتي همراه با گردش سازماني
4- فرم ماموريت روزانه همراه گردش سازماني
5- فرم دورکاري همراه با گردش سازماني
6- مديريت روزهاي باقي مانده مرخصي سال جاري
7- مديريت روزهاي باقي مانده مرخصي سنوات خدمت
8- تعريف نامحدود شيفت کاري
9- تعريف روزهاي تعطيل شيفت کاري
10- تعريف تاخيرات و تعجيلات مجاز ساليانه
11- تعريف شيفت دورکاري
12- قابليت ارتباط با دستگاه ساعت زني
13- امکان گزارش هاي روزانه، ماهانه، سالانه
14- امکان ارتباط با سيستم نقليه سازمان ها
15- قابليت گرفتن خدمت توسط پيامک
16- قابليت گرفتن خدمت از منزل


نوع خدمت : درون سازمانی
نحوه ارائه خدمت : ارتباط مستقیم
سناریو کار :

 


این خدمت، توسط دستگاه قابل ارائه نمی باشد.


نام خدمت : صدور مجوز خانه کارگری
توضیحات :

این فرآیند به منظور صدور / تمدید مجوز خانه کارگری می باشد . در این سیستم شهروند به نظام مهندسی شهرستان مراجعه کرده و مدارک را جهت تشکیل پرونده به کاربر نظام مهندسی تحویل می دهد و پرونده به گردش می افتد. کارشناس نظام مهندسی شهرستان رونده را جهت پیگیری به دست میگیرد و پس از تایید از کمیسیون مدیریت جهاد کشاورزی درخواست جلسه و تایید کمیسیون این مجوز صادر میشود.


نوع خدمت : دوسویه
دسترسی به درخواست صدور/ تمدید مجوز خانه کارگری ثبت شده توسط کارمندان از داخل سازمان

دسترسی به درخواست صدور/ تمدید مجوز خانه کارگری ثبت شده توسط کارمندان از بیرون سازمان

درخواست صدور/ تمدید مجوز خانه کارگری از بیرون سازمان ویژه شهروند

درخواست صدور/ تمدید مجوز خانه کارگری از داخل سازمان ویژه شهروند  • نویسنده: admin
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 80908
  • تاریخ: 17-04-1394, 21:23

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت