» » اداره کل استاندارد استان گلستان

اداره کل استاندارد استان گلستان

 

 


نام خدمت : تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت
توضیحات :

در این سیستم کارشناس از سمت واحد تولیدی جهت گرفتن تایید صلاحیت کنترل کیفیت معرفی شده و پس از گرفتن آزمون و کسب نمره قبولی، جهت آموزش به آزمایشگاه همکار برون استانی یا درون استانی معرفی شده و پس از گذراندن دوره آموزشی، با تایید کمیته تایید صلاحیت، گواهی تاییدیه صلاحیت علمی و فنی مدیر کنترل کیفیت آن واحد صادر می گردد.

در حال حاضر روند ثبت تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت شرکت ها و کارخانجات به صورت دستی و با دشواری های فراوانی برای کارشناسان و متقاضیان همراه است . از این موارد می توان به ارجاعات متوالی سازمان و اطلاع رسانی نامناسب به آزمایشگاه های درون استانی و برون استانی اشاره نمود. همچنین عدم امکان جستجو و اطلاع رسانی به شخص در مورد تاریخ اتمام اعتبار گواهی صادر شده و در این سیستم این امکان موجود می باشد.
مزایا :
1- امکان برقراری ارتباط فرآیند آموزش و صدور گواهی در یک سیستم
2- امکان تغییر اطلاعات کاربر توسط کارشناسان درون مجموعه
3- امکان اطلاع رسانی از طریق پیامک به صورت خودکار
4- امکان چاپ های متفاوت از روی فرم ها
5- قابلیت دسترسی سریع به پرونده ها
6- امکان پیگیری وضعیت ، پیرو ارجاعات انجام شده
7-امکان بایگانی کامل فرمها پس از به پایان رسیدن و موفقیت درخواست


نوع خدمت : دوسویه
مدارک مورد نیاز ارائه خدمات :

1-تصویر دوره های آموزشی گذرانده شده 

2-تصویر عکس پرسنلی

3-تصویر شناسنامه 

4-تصویر کارت شناسای ملی

5-تصویر قرارداد کار

6-نامه سابقه کار با تاییدیه واحد تولیدی

7-تعهدنامه مدیر کنتذل کیفیت(فرم پیوست)

8-معرفی نامه از واحد تولیدی(فرم پیوست)

9-مدارک عزل یا استعفای مدیر قبلی

10-تصویر فیش واریزی در صورت پرداخت به روش دستی

11-آدرس تغییرات روزنامه رسمی

12-تولیدات واحد تولیدی

13-پروانه بهره برداری

14-لیست بیمه


سناریو کار :


ثبت فرم تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی توسط شهروند

پیگیری تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی توسط شهروندان

دسترسی به تایید صلاحیت های ثبت شده برای کارمندان از درون سازمان

دسترسی به تایید صلاحیت های ثبت شده برای کارمندان از بیرون سازمان  • نویسنده: admin
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 80084
  • تاریخ: 26-04-1394, 08:21

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت