» » اداره کل نوسازی وتجهیزمدارس استان گلستان

اداره کل نوسازی وتجهیزمدارس استان گلستان

 


نام خدمت : تایید مدارس غیر دولتی
توضیحات :

در این خدمت فرایند درخواست تایید مدارس غیر دولتی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروند برای دریافت تاییدیه ها موقت و نهایی نخواهد بود.

از جمله امکانات و مزایای این خدمت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- ایجاد اتوماتیک نامه تایید موقت و تایید نهایی از جانب اداره کل نوسازی مدارس به اداره کل آموزش و پرورش و امکان پرینت نامه توسط شهروند

2- عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان

3- پیگیری شهروندان با استفاده از کد رهگیری و رمز عبور بصورت الکترونیکی

4- گردش کامل الکترونیکی در خصوص بازدید مدارس


نوع خدمت : شهروند الکترونیک
نحوه ارائه خدمت : پرتال
ثبت درخواست تایید مدارس غیر دولتی برای شهروندان

پیگیری درخواست های ثبت شده تایید مدارس غیر دولتی برای شهروندان  • نویسنده: admin
  • نظرات: 0
  • بازدیدها: 78577
  • تاریخ: 19-09-1393, 21:03

نظرات و پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت